Låg bullerskärm för bilväg

Vi på Z-bloc Norden AB är stolta över att berätta att vi är delaktiga i ett flerårigt projekt med målet att utveckla en låg bullerskärm som smälter in i  stadsmiljö. Projektstarten var 1 januari 2014 och projektet löper på fyra år. Deltagare är Trafikkontoret och Miljöförvaltningen i Stockholms kommun, Tyréns AB, Konstfack, Stockholms Universitet och Z-bloc Norden AB.

Inom projektet genomfördes testmätningar av en låg bullerskärm på Kungsholmen i Stockholm under maj 2015. Anledningen var att vi ville testa det verkliga utfallet av en låg bullerskärm i trafikmiljö. För testmätningarna användes Z-bloc Norden AB:s järnvägsskärm Soundblock. Mätningarna håller på och sammanställs.

Mer information kommer varefter projektet fortskrider.

Test med Soundblock på Kungsholmen i Stockholm i maj 2015

Vy från Holmiaparken

Vy ifrån cykelväg