Bullerskärmstillverkning för järnväg

Z-bloc Norden AB startades 1999 av bröderna Bo och Hans Samuelsson på Öland i och med licensrättigheterna för en absorbent som byggde på återanvändning av begagnade bildäck. Absorbenten gjöts in i en stomme av betong vilket passade väl då bröderna hade lång erfarenhet i betongbranschen.

 

Den första generationens skärmar bestod av stora bitar gummi som limmades ihop. I Bo Samuelssons garage på Öland utvecklades därför ganska snart generation 2 av bullerskärmen. Den hade ett betydligt mer estetiskt utseende samt en betydligt bättre absorbent, framförallt ur underhållssynpunkt.

Efter 6 års arbete fanns 2005 ett antal sträckor spårnära bullerskärmar uppsatta i Sverige och därför blev det naturligt att Z-bloc Norden AB 2005-2009 deltog i Europaprojektet Quiet City. Q-city var ett projekt där ett av huvudmålen var att få fram bra bullerdämpande lösningar och inom detta projekt utvecklade Z-bloc Norden AB den 3:e generationen av spårnära bullerskärmar som testades i Bro (Stockholm).

Både stommen och absorbenten var ny och skärmen hade bland annat helt nya säkerhetslösningar. Från att tidigare spenderat både dagar, kvällar och helger på Öland med att riva och limma ihop bildäck, byggdes nu absorbenten upp på ett helt nytt sätt genom att kombinera hålrum med en tätare gummimatta.

Även här var målet i första hand att säkra en lång livslängd på absorbenten, men även att möjliggöra större leveranser. Att klara stora leveranser sattes på prov i samband med monteringen på Botniabanan 2009.

I och med ökad efterfrågan kunde Z-bloc Norden AB 2010 flytta in i en helt egen industrifastighet i Färjestaden på Öland och där ha kapacitet att både produktutveckla och tillverka i större omfattning än tidigare. För att vara marknadsledande även i framtiden när låga spårnära skärmar används i ökad omfattning, tar vi dagligen till oss alla möjligheter att vara innovativa och förbättra oss. Resultatet ses med jämna mellanrum i form av nya generationers skärmar.

2013 uppstod en möjlighet till ett licensavtal gällande en helt ny typ av absorbent, en absorbent som kombinerar mycket goda akustiska egenskaper med viktiga materialtekniska egenskaper. Eftersom vi ser stor potential i den nya absorbenten använde vi all vår erfarenhet och kunskap till att snabbt utveckla en helt ny bullerskärm optimalt anpassad för den nya Vitrumit-absorbenten.

Vi var stolta att till sommaren 2013 presentera helt nya spårnära bullerskärmar som vi döpt till Sound-block.

Leveransklara block

Block färdiga för leverans

Avslutningsblock

Block med “nödutgång”

Infästning för smidig montering