Kundnytta för boende längs järnväg

Soundblock (S-block) är en bullerskärm för järnväg som placeras uppe på banvallen, nära tåget. På grund av att skärmen är placerad nära ljudkällan, behöver höjden inte vara mer än 73 centimeter över rälsöverkant, för att nå en ofta acceptabel ljudreduktion på mellan 5-11 dB (beroende på tågtyp).

Förutom att Soundblock inte påverkar landskapsbilden genom att blockera sikten för boende längs järnvägen, är Soundblock också en kostnadseffektiv lösning jämfört med traditionella höga skärmar. Detta beror på att Soundblock inte behöver grundläggas, då de står stabilt på banvallen med hjälp av egenvikten på cirka ett ton per meter.

När en skärm placeras väldigt nära tåget studsar ljudet mellan skärm och tågsidan ett antal gånger. Därför använder vi en väldigt innovativ och effektiv ljudabsorbent tillverkad utav glas och flinta (Vitrumitabsorbent), som omvandlar ljudvågorna till värme och därigenom minskar bullret.

Vi på Z-bloc Norden AB har utvecklat och tillverkat spårnära skärmar sedan 1999. Vi har sedan dess levererat många kilometer spårnära skärmar till 35 olika platser, b la till Botniabanan (5 km) och SL (10 km). Gällande spårnära skärmar i andra länder har Norge t ex använt 7 kilometer spårnära skärmar mellan Sandnes och Stavanger, I Finland finns några mindre sträckor och i Tyskland har Deutsche Bahn förberett sig inför framtiden genom att b la bygga en teststräcka med Z-bloc (spårnära skärm) för att kunna upphandla stora mängder skärmar kommande år. Med Sveriges cirka 40 olika sträckor med spårnära skärmar ligger vi flera år före andra Europeiska länder. Detta tycker självklart vi på Z-bloc Norden är roligt och är stolta att vi varit en stor drivkraft i denna utveckling.

Smälter in i miljön

Minimalt ingrepp i miljön

Skymmer ej sikten

Enkla att lyfta bort

Effektiv ljudabsorbent av Vitrumit

Ljudet stängs in under tåget

Smälter in i miljön

Minimalt ingrepp i miljön

Skymmer ej sikten

Enkla att lyfta bort

Effektiv ljudabsorbent av Vitrumit

Ljudet stängs in under tåget