För entreprenörer och arkitekter

Som entreprenör är kanske inte alltid en bullerskärm den intressantaste delen i ett större järnvägsprojekt. Dock är bullerskärmar en viktig del av utbyggnaden av infrastrukturen då de minskar negativ miljöpåverkan för de som bor längs våra järnvägar. Med Soundblock kan totalkostnaden för anläggning och montering bli så lite som en tredjedel jämfört med traditionella höga skärmar. Som landskapsarkitekt tilltalas man ofta av den minimala påverkan låga skärmar har på boendemiljön.

Våra låga spårnära bullerskärmar placeras uppe på banvallen och behöver ingen grundläggning. Det finns heller inget ledande material i dem. Soundblock (S-bloc) är därför väldigt enkla att kalkylera. Kontakta oss för pris och ge oss gärna underlag gällande platsen (bild/karta på omgivningen samt ritning på banvallen) så hjälper vi er med allt underlag ni behöver för att snabbt göra en kalkyl.

Vi har samlat en hel del erfarenhet gällande förarbete och montering av våra skärmar. Denna kunskap för vi gärna vidare till er, så att arbetet blir så kostnadseffektivt som möjligt samt att resultatet blir optimalt. Läs gärna mer på sidan som har rubriksättningen “aktör inom järnväg”.

När det gäller rena upphandlingar för bullerskärmar söker vi partners att gå in i upphandlingen tillsammans med.

Enkel grundläggning och uppställning:

STEG 1

1. Gräv bort 20 centimeter ur banvallen.
2. Placera ut fiberduk. (eventuellt cellplast)
3. Fyll på med krossmaterial

STEG 3

5. Montera tätlist och lyft Soundblock på plats

STEG 2

4. Gör en jämn packad yta.

STEG 4

6. Kontrollera distans från spår.
7. Färdig

Bullerskärmens montering & uppställning:

Soundblock är tillverkade av fiberarmerad betong med en fastgjuten absorbent bestående av Vitrumit (glas och flinta).